radiopradiovsharetoolundohidexoxpxvc1pc2pc3pc4pc5pc6pc7pc8pc9pc0pc1vc2vc3vc4vc5vc6vc7vc8vc9vc0varrowoarrowvbackbackarrowboxpboxvcalculccheckoccheckpccheckvcerclepcerclevcheckocheckpcheckvcloseoclosepclosevquoteemailexpandviewinfolocationovalepovalev paral pinplusopluspplusvprintradioorightangleleftangledownloadspeceyeviewcreditpaymentfacebooktwitterinstagramyoutubecbackarrowoprintoshareowarningeditwrenchpinmaplocalizationchelpcalfullocvalideocclearocdeleteocaddocremoveocinfoodeletetwarningocalemptyocemailocfacebookoctwitterocfacebookpcinstagrampctwitterpcyoutubepgrid3x3twarningppdfthreesixtyarrow-blackarrow-whiteplay-btnfiltersearchextlinksquare

ALGEMENE VOORWAARDEN

10 JAAR GARANTIE

Het PROGRAMMA VAN VERLENGDE BEPERKTE GARANTIE van 10 jaar (standaard 3 + 7) van BRP wordt alleen aangeboden via BRP European Distribution SA en diens erkende en deelnemende dealers van Evinrude® buitenboordmotoren in Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, België, Spanje, Ierland, Luxemburg, Duitsland of Nederland voor in aanmerking komende Evinrude buitenboordmotoren die worden verkocht aan inwoners van de Europese Unie, UITSLUITEND VOOR RECREATIEF GEBRUIK. In aanmerking komende Evinrude buitenboordmotoren zijn alle nieuwe en ongebruikte Evinrude E-TEC buitenboordmotoren van 25 pk of meer van modeljaar 2010 en recenter, die worden aangekocht, geleverd en geregistreerd voor garantie van 1 maart 2019 tot 31 juli 2019. Accessoires, meters, tuig en verwante onderdelen worden niet gedekt door het Programma van Verlengde Beperkte Garantie.

 

Dit Programma van Verlengde Beperkte Garantie biedt tot 10 jaar beperkte garantiedekking (3 jaar Beperkte Garantie van BRP en 7 jaar Verlengde Beperkte Garantie van BRP) of 1500 uur, wat zich het eerst voordoet. Op de aanbieding gelden alle uitsluitingen, beperkingen van aansprakelijkheid, en alle andere voorwaarden en bepalingen van de standaard beperkte garantie van BRP, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de uitsluiting van schade die is veroorzaakt door misbruik, abnormaal gebruik of nalatigheid. Er zijn speciale voorwaarden van toepassing op het programma van verlengde beperkte garantie, Aanbieding is niet cumulatief met andere aanbiedingen van BRP, ga naar www.evinrude.com of uw erkende Evinrude dealer.

 

 

Speciale voorwaarden:

1)    Een in aanmerking komende Evinrude TEC buitenboordmotor moet worden gekocht, geleverd en geregistreerd voor garantie van 1 maart tot 31 juli 2019 voor een inwoner van de Europese Unie en geregistreerd voor garantie aan die inwoner, uitsluitend voor recreatief gebruik, door een erkende Evinrude dealer in Frankrijk, Italië, het Verenigd Koninkrijk, België, Spanje, Ierland, Luxemburg, Duitsland of Nederland.

 

 2)    Alle nieuwe en ongebruikte Evinrude E-TEC motoren van 25 pk of meer, van modeljaar 2010 of recenter, komen in aanmerking.

 

3)    Demo-units geregistreerd door een erkende Evinrude dealer bij facturatie door BRP komen in aanmerking voor dit programma als aan alle andere voorwaarden is voldaan.

 

4)    Bij incorrect onderhoud en/of gebruik van onderdelen en accessoires niet vervaardigd of goedgekeurd door BRP, wordt dit programma van Verlengde Beperkte Garantie geannuleerd. Dit kan ook uw rechten onder de standaard Beperkte Garantie van BRP beïnvloeden.

 

5)    Wijziging/Aanpassing: Gewijzigde onderdelen en buitenboordmotoren van Evinrude of waarvan de oorspronkelijke productieconfiguratie werd aangepast, komen NIET IN AANMERKING voor dit Programma van Verlengde Beperkte Garantie van BRP en het programma wordt stopgezet voor de desbetreffende Evinrude buitenboordmotor.

 

6)    Inspectie/Service/Onderhoud: De inspectie vóór de levering van de Evinrude buitenboordmotor MOET worden uitgevoerd en gedocumenteerd (zie uw serviceboekje van BRP - hoofdstuk Serviceregistraties) door uw erkende Evinrude dealer.

 

7)    ALLEEN onderdelen, olie en smeermiddel goedgekeurd door BRP Evinrude mogen gebruikt worden voor onderhoud en herstellingen van de Evinrude buitenboordmotor tijdens de volledige periode waarop dit programma van toepassing is. Door BRP goedgekeurde onderdelen kunnen nieuwe of opnieuw vervaardigde onderdelen van BRP omvatten. BRP behoudt zich het recht voor een eenheid onder garantie te herstellen of te vervangen, naar eigen inzicht.

 

8)    De frequentie en aanbevelingen voor onderhoud van de buitenboordmotor MOETEN worden nageleefd, waaronder de specifieke aanbevelingen voor onderhoud in de Gebruikershandleiding van BRP. Dit omvat alle aanbevolen inspecties en onderhoud uitgevoerd door een erkend BRP-dealer tijdens en na de eerste 36 maand van de Beperkte Garantie van BRP. Bij gebruik in zout water en intensief gebruik zijn wellicht specifiek onderhoud en frequentere inspecties nodig, zoals beschreven in de Gebruikershandleiding van BRP.

 

9)    Uw erkende Evinrude dealer moet alle onderhoud (incl. klaarmaken voor de winter en inspectie voor het vaarseizoen) noteren in uw Evinrude serviceboekje. BRP behoudt zich het recht voor het onderhoudsregister op te vragen om te controleren of u in aanmerking komt voor het programma.

 

10)  De standaard Beperkte Garantie van BRP voor reserveonderdelen en accessoires is van toepassing en wordt niet verlengd door dit programma.

 

11)  Accessoires, meters, tuig en verwante onderdelen worden niet gedekt door het Programma van Verlengde Beperkte Garantie.

 

12)  5 jaar corrosiegarantie wordt niet verlengd via het programma van verlengde beperkte garantie.

 

VRAAG EEN OFFERTE AAN