radiopradiovsharetoolundohidexoxpxvc1pc2pc3pc4pc5pc6pc7pc8pc9pc0pc1vc2vc3vc4vc5vc6vc7vc8vc9vc0varrowoarrowvbackbackarrowboxpboxvcalculccheckoccheckpccheckvcerclepcerclevcheckocheckpcheckvcloseoclosepclosevquoteemailexpandviewinfolocationovalepovalevpinplusopluspplusvprintradioorightangleleftangledownloadspeceyeviewcreditpaymentfacebooktwitterinstagramyoutubecbackarrowoprintoshareowarningeditwrenchpinmaplocalizationchelpcalfullocvalideocclearocdeleteocaddocremoveocinfoodeletetwarningocalemptyocemailocfacebookoctwitterocfacebookpcinstagrampctwitterpcyoutubepgrid3x3twarningppdfthreesixtyarrow-blackarrow-whiteplay-btnfiltersearchextlinksquare

PRIVACYBELEID

Last Updated: 07/15/2016

WERKINGSSFEER

Dit Privacybeleid geldt voor alle informatie, inclusief persoonlijke informatie, die door BRP® (Bombardier Recreational Products Inc. en haar dochtermaatschappijen) over u is verzameld.

BRP hecht belang aan de bescherming van uw privacy en is voorstander van een transparant beleid over de manier waarop we uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en openbaar maken.

 

DOEL

Het doel van dit Privacybeleid is u te informeren over de beleidslijnen van BRP die gelden voor het verzamelen, het gebruik en het openbaar maken van persoonlijke informatie die verkregen kan worden door toegang of gebruik van onze websites, diensten en gerelateerde producten of die op een andere manier door ons verzameld wordt. Bij aankoop van onze producten of bij gebruik van onze diensten of websites geeft u toestemming om uw persoonlijke informatie (zoals hieronder omschreven) te verzamelen, gebruiken en openbaar te maken in overeenstemming met de volgende modaliteiten en voorwaarden.

Dit Privacybeleid geeft ook aan hoe u met ons contact kunt opnemen als u vragen hebt of als u informatie die BRP over u bezit, wilt veranderen of verwijderen. We raden u ten zeerste aan om dit Privacybeleid grondig te lezen en te bewaren voor eventueel toekomstig gebruik.

 

PERSOONLIJKE INFORMATIE

In het kader van dit Privacybeleid betekent “persoonlijke informatie” informatie met betrekking tot een identificeerbaar individu.

 

WELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELEN WE 


De verzamelde persoonlijke informatie kan ten minste onderstaande gegevens bevatten:

  • Contactgegevens (zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer in een niet-zakelijke context); en
  • Demografische informatie (zoals geslacht en taal).

 

MANIER WAAROP WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE GEBRUIKEN


We gebruiken uw persoonlijke informatie om:

  • Onze diensten in interactieve communicatie op u persoonlijk af te stemmen;
  • Al het nodige te doen om al deze diensten te verstrekken;
  • Deze diensten te onderzoeken, ontwikkelen, beheren, beschermen en verbeteren;
  • U nieuwe producten en diensten aan te bevelen die voor u interessant kunnen zijn; en
  • Met u te communiceren en onze relatie met u te ontwikkelen en onderhouden.

 

ALS WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE OPENBAAR MAKEN 


Behalve indien we hiervoor uw toestemming hebben, zullen we uw persoonlijke informatie niet verkopen, verlenen, ruilen, verhuren aan of met anderen.

BRP kan uw persoonlijke informatie delen met derden die BRP helpen bij zijn dienstverlening aan u of bij de uitvoering van een of meer van bovenstaande doelstellingen. Het is verboden dat deze dienstverleners uw persoonlijke informatie voor welk ander doel ook gebruiken dan voor de dienstverlening zoals voorzien en ze zijn verplicht de persoonlijke informatie openbaar gemaakt door BRP te beschermen en te behandelen in overeenstemming met de algemene privacyprincipes omschreven in dit Privacybeleid.

BRP behoudt zich het recht voor om persoonlijke informatie openbaar te maken aan derden als dit juridisch zo vereist of toegestaan wordt door wet- en regelgeving, bevelschrift, borg of bevel van de rechtbank.

BRP behoudt zich eveneens het recht voor om persoonlijke informatie openbaar te maken en/of over te dragen aan derden in geval van een voorgestelde of werkelijke aankoop, verkoop, (inclusief liquidatie, realisering, executie of gedwongen verkoop), lease, merger, fusie of welke andere vorm van acquisitie, beschikbaarheid, transfer, overdracht of financiering van BRP of welk gedeelte ervan ook, of welk ander deel van het bedrijf of activa of aandelen van BRP of een afdeling ook, teneinde u dezelfde producten en diensten te kunnen laten aanbieden via derden.

 

KENNISGEVING EN INSTEMMING 


BRP verzamelt alleen uw persoonlijke informatie als u hiermee vrijwillig instemt. Uiteraard vragen we uw toestemming voor het gebruik of openbaar maken van uw persoonlijke informatie op het moment dat we haar ontvangen. In bepaalde omstandigheden kan de toestemming pas gevraagd worden nadat de informatie werd verzameld, maar voor het gebruik ervan (bijvoorbeeld als we uw informatie wensen te gebruiken voor een doel dat niet eerder werd vastgesteld).

De vorm van de toestemming die we zoeken, of het nu uitdrukkelijk of impliciet is, zal in grote mate afhangen van de gevoeligheid van de persoonlijke informatie en de redelijke verwachtingen van het individu in kwestie.

U kunt op welke moment dan ook uw toestemming intrekken, die onderworpen is aan contractuele beperkingen en redelijk beleid. Als u uw toestemming op welk moment dan ook wenst in te trekken, neem dan contact op met BRP via privacyofficer@brp.com of per post: Bombardier Recreational Products Inc., ter attentie van: Senior Legal Counsel-Privacy Offer, 726, St-Joseph, Valcourt, Quebec, Canada, J0E 2L0. We zullen u informeren over de implicaties van de intrekking van uw toestemming.

Als voorwaarde voor de levering van een dienst of product zullen we u niet verzoeken om in te stemmen met het verzamelen, het gebruik of het openbaar maken van informatie die verder reikt dan wat vereist is om de hierbij expliciet vermelde en legitieme doelen te vervullen dan waarvoor de informatie verstrekt is.

 

GEBRUIKEN OF OPENBAAR MAKEN VOOR MARKETINGDOELEINDEN

Tenzij u uitdrukkelijk gevraagd hebt om geen marketingmateriaal te ontvangen, kunnen we uw persoonlijke informatie ook gebruiken (zonder deze openbaar te maken) om bijkomende goederen, diensten of speciale aanbiedingen te promoten en aan de man te brengen die afkomstig zijn van ons, onze dochtermaatschappijen en/of onze partnerbedrijven via direct marketing. We kunnen uw naam en e-mailadres overdragen aan deze dochtermaatschappijen of partnerbedrijven zodat ze u rechtstreeks marketingmateriaal kunnen sturen.

U kunt ervoor kiezen ons geen toestemming te geven om uw persoonlijke informatie te gebruiken of openbaar te maken voor direct marketing-doelen door contact met ons op te nemen op de manier die hieronder is omschreven (zie rubriek “Contact, wijzigen of updaten van uw informatie”).

 

COOKIES

BRP gebruikt cookies om zijn website en e-mailprogramma's te beheren. We gebruiken geen cookies om persoonlijke informatie te verzamelen of op te slaan. Een cookie is een klein bestand dat op uw computer geplaatst wordt als u een website bezoekt. Cookies worden gebruikt om niet-persoonlijke informatie op te slaan om de weergave van uw website te beheren, zoals uw type webbrowser. Een cookie kan ook voorkeursinstellingen opslaan om uw websiteweergave erop af stemmen.

Cookies helpen ons beter begrijpen hoe de consumenten onze websites en e-mails gebruiken zodat we onze diensten in de toekomst kunnen verbeteren.

 

HOE WE UW PERSOONLIJKE INFORMATIE BESCHERMEN


BRP levert commercieel redelijke inspanningen om uw verzamelde persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies of onbevoegde toegang. Deze bescherming heeft betrekking op de informatie die zowel elektronisch als in materiële vorm is opgeslagen. Toegang tot uw persoonlijke informatie is beperkt tot individuen die zakelijk belang hebben in overeenstemming met de reden waarvoor de informatie is verstrekt. Bovendien gebruikt BRP algemeen geaccepteerde veiligheidstechnieken, zoals firewalls en procedures voor toegangscontrole, teneinde uw persoonlijke informatie te beschermen tegen verlies en onbevoegde toegang.

 

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

Deze website kan links bevatten naar websites van derden. Weet dat operators van gelinkte websites mogelijk ook persoonlijke informatie verzamelen (inclusief informatie die gegenereerd wordt via cookies) als u doorklikt naar hun websites. BRP is niet verantwoordelijk voor hoe deze derde partijen persoonlijke informatie verzamelen, gebruiken of openbaar maken. Het is dus belangrijk dat u op de hoogte bent van hun privacybeleid voordat u hen uw persoonlijke informatie verstrekt.

 

WIJZIGINGEN AAN DIT PRIVACYBELEID


BRP behoudt zich het recht voor te allen tijde dit Privacybeleid te wijzigen zonder dit vooraf kenbaar te maken. Het Privacybeleid dat op de website is vermeld, moet altijd worden beschouwd als het Privacybeleid dat op dat moment geldig is.

 

CONTACT, WIJZIGEN OF UPDATEN VAN UW INFORMATIE 


U kunt ons helpen uw persoonlijke informatie up-to-date te houden door wijzigingen aan ons door te geven. Als u vragen hebt over het Privacybeleid van BRP, als u toegang wenst tot uw persoonlijke informatie of als u uw persoonlijke informatie wilt wijzigen of updaten, kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen:

 

E-Mail: privacyoffice@brp.com

 
 

POSTADRES:
Bombardier Recreational Products Inc.
Attention: Senior Legal Counsel-Privacy Officer

726, St-Joseph Street
Valcourt, Quebec
J0E 2L0
Canada